Giải bóng chuyền vô địch quốc gia vòng I năm 2020 tại Bắc Ninh

11/06/2020
0
46
Số 36 đường Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Công văn Về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch Covid - 19

25/02/2020
0
155
UBND TỈNH BẮC NINH SỞ Y TẾ Số: 267/SYT-NVY V/v theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch Covid-19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2020 Kính gửi:  Các đơn vị trong ngành y

Công văn V/v cách ly phòng chống dịch đối với trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc

07/02/2020
0
154
UBND TỈNH BẮC NINH SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: 96/CV-SVHTTDL V/v cách ly phòng chống dịch  đối với trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc              Bắc Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Phòn

Công văn V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) trong tổ chức lễ hội, du lịch

03/02/2020
0
168
UBND TỈNH BẮC NINH SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc            Số: 69 /CV-SVHTTDL V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) trong tổ chức lễ hội, du lịch. Bắc