DANH NHÂN KINH BẮC || TẬP 8 CAO LỖ VƯƠNG

19/06/2020 28 0
Cao Lỗ vương còn gọi là Cao Nỗ Thạch Thần hay Đại Than Đô Lỗ Thạch Thần. Quê quán tại Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Ông là một tướng tài của Thục Phán An Dương vương và có công lớn chế ra nỏ liên châu.

Lịch trình mẫu