DANH NHÂN KINH BẮC || TẬP 11 - LÝ ĐẠO THÀNH

25/06/2020 25 0
Lý Đạo Thành là người ở châu Cổ Pháp (nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Lý Đạo Thành làm quan dưới thời vu Lý Thánh Tông và có công lớn trong việc phò giúp vua Lý Nhân Tông việc nước khi vua còn nhỏ.

Lịch trình mẫu